مجمع قرآنی آموزگاران

اولین جلسه مجمع قرآن آموزگاران به حضور مؤسس محترم مجتمع سرکار خانم پیش‌بین و مدیریت محترم سرکار خانم کوت‌زری تشکیل شد.

 

گزارش تصویری