معاینه سنجش بینایی دانش‌آموزان

با توجه به برنامه تبلی چشم که هر ساله برای بچه‌های 3 تا 6 سال به طور کشوری برگزار می‌گردد, در دبستان هم این برنامه سنجش بینایی دانش‌آموزان توسط آقای دکتر انجام شد.

گزارش تصویری