برگزاری اولین دوره مسابقات احکام

اولین دوره امتحانات سراسری احکام دانش‌آموزان با حضور دانش‌آموزان پایه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم و با راهنمایی و هماهنگی با حاج‌آقا خراسانی برگزار شد.

گزارش تصویری