برگزاری مانور زلزله

ساعت 13 مانور زلزله در مدرسه برگزار شد و دانش‌آموزان طبق آموزش‌هایی که از قبل دیدند و با مکان‌های امن مدرسه آشنا شده بودند، به سرعت خودشان را به آنجا رسانده و پناه گرفتند.