برگزاری دومین مجمع قرآنی دانش‌آموزان

دومین مجمع قرآنی با حضور پرشورتر دانش‌آموزان و قرائت و نکته‌هایی از سورهای نبا تشکیل شد.

گزارش تصویری