آموزش وضو و نماز

برای یادگیری بهتر دانش‌آموزان، آموزش علمی و حضوری وضو و نماز در پایه‌های مختلف برگزار گردید.

گزارش تصویری