برگزاری مرحله منطقه‌ای مسابقه احکام

مسابقات مرحله منطقه‌ای احکام با حضور دانش‌آموزان پایه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم برگزار شد.

گزارش تصویری