آشنایی دانش‌آموزان با نماز

به منظور آشنایی دانش‌آموزان با فضای نمازخانه و احکام و قرائت نماز جشن آشنایی با نماز برای نوگلانمان در نظر گرفته شد.

گزارش تصویری