برگزاری چهارمین مجمع قرآنی دانش‌آموزان

چهارمین مجمع قرآنی با حضور دانش‌آموزان و تفسیر و قرائت سوره نبا برگزار شد.

گزارش تصویری