روز معلم گرامی باد

روز معلم بر قهرمانان گمنام قله‌های رفیع علم و معرفت، گرامی باد.

همراهانی که بار اصلی موفقیت دانش‌آموزان بر دوش آنان است. با آنکه بارها و بارها موضوعات تکراری را تدریس کرده‌اند ولی هر بار با هیجانی وصف‌ناپذیر شرایطی فراهم می‌کنند که دانش‌آموزان احساس کنند که خود این موضوع را کشف کرده و با هنرمندی کمتر دیده می‌شوند تا هر کسی خود لذت کشف کردن را تجربه کند.