منتخب استانی در ارتباط با ارائه طرح مدرسه خوانا و دانش‌آموز توانا

کسب مقام منتخب استانی

توسط سرکار خانم گودرزی آموزگار پایه اول

در ارتباط با ارائه طرح

مدرسه خوانا و دانش‌آموز توانا

با سلام و درود...!

آشکار است که هیچ دانش‌آموزی بدون انگیزه،  علاقه و مشارکت در فعالیت‌های علمی نمی‌تواند در جریان یادگیری قرار بگیرد.

همچنین امروزه بر اثر شیوع بیماری کرونا یکی از تغییرات اساسی در هر کشوری تغییرات سریع و مشهود در سازمان‌های آموزشی است.

با وجود این مشکلات برآن شدم با استفاده از مفاهیم روان‌شناسی رنگ‌ها، مهارت‌های چهارگانه‌ی زیبانویسی ـ زیباخوانی ـ شیرین سخنی و دقت شنوایی را در دانش‌آموزانم تقویت کنم.

 

زهرا گودرزی

آموزگار پایه اول

 

گزارش تصویری