برگزیدگان آزمون مبتکران

پایه چهارم:

  • رز اخوان‌بهابادی
  • سارینا سلیمانی
  • کیمیا رفعتی

 

پایه پنجم:

  • احسانه ملک‌عسگر
  • عطیه مشیری‌تبریزی
  • ماندانا توحیدنیا

 

پایه ششم:

  • تیاناز طاهری
  • یاسمین بابایی
  • یکتا فردفراهانی

گزارش تصویری