مفهوم نماز

به منظور آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم نماز، بردی در مدرسه برای دانش‌آموزان پایه‌های اول، دوم و سوم تهیه و تنظیم گردید که عزیزانمان با حفظ آن بیشتر با مفهوم نماز آشنا می‌شوند و مسابقه‌ای برای آنها تهیه شده است که هر دانش‌آموز به صحیح و درست خواندن آن می‌توانید صاحب کارت امتیاز شود.

گزارش تصویری