۳۰ روش برای سرمایه‌گذاری بر روی خودتان:

 1. روزانه مطالعه کنید.
 2. سالم‌تر غذا بخورید.
 3. آشپزی بیاموزید.
 4. سحرخیز باشید.
 5. از تعلل‌کردن دست بردارید.
 6. زمان خود را مدیریت‌ کنید.
 7. بیشتر سفر کنید.
 8. به یک روال ثابت، پایبند بمانید.
 9. پول خود را سرمایه‌گذاری کنید.
 10. خودتان را به چالش بکشید.
 11. موفقیت را تجسم کنید.
 12. دیگران را ببخشید.
 13. نگران خودتان باشید.
 14. یادداشت بردارید.
 15. به پادکست‌های صوتی گوش کنید.
 16. وسایل به‌دردنخور نخرید.
 17. خردمندانه دوستانتان را انتخاب کنید.
 18. با خانواده‌ خود در ارتباط بمانید.
 19. از دوستان زهرآگینتان فاصله بگیرید.
 20. هر روز، ۱٪ بهتر شوید.
 21. کسب و کارتان را شروع کنید.
 22. شکایت نکنید.
 23. مشاوری باتجربه بیابید.
 24. چیز جدیدی بیاموزید.
 25. هدف‌گذاری کنید.
 26. برای هفته خود برنامه‌ریزی کنید.
 27. با مدیتیشن (مراقبه) مأنوس شوید.
 28. با شکرگزاری مأنوس شوید.
 29. برای زندگی‌تان برنامه داشته باشید.
 30. نرمش کنید.