کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان

به منظور کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان، جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را تا انتهای هفته مورخ 98/11/16 به معاونت پرورشی مدرسه تحویل نمایید.

گزارش تصویری