عید سعید فطر مبارک

رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود

سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود

کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر

همره روزه و افطار، ثوابش نرود

 

«حلول عید بندگی بر مهمانان ضیافت الهی مبارک باد»