انتخابات شورای دانش‌آموزی

کاندیدای شورای دانش‌آموزی ضمن تبلیغات در طبقات مدرسه در مراسمی خودشان را معرفی کردند و به فعالیت‌ها و کارهایی که برای دوستانشان انجام می‌دهند، پرداختند. در پایان هم انتخابات صورت گرفت و دانش‌آموزان رأی‌های خود را به صندوق انتخابات انداختند.

گزارش تصویری