برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی

به مناسبت هفته تربیت‌بدنی، مسابقات ورزشی بین پایه‌های مختلف انجام شد.

در پایه اول مسابقه مانع و توپ

پایه دوم مسابقه پرتاپ توپ

پایه سوم مسابقه توپ و مانع و حلقه

پایه چهارم مسابقه دو

پایه پنجم مسابقه داژبال (وسطی)

پایه ششم مسابقه بسکتبال انجام شد.

گزارش تصویری