مرحله اول فلورایداپی

در تاریخ ۹۸/۰۸/۱۱ از پایگاه سلامت منطقه که زیر نظر اداره می‌باشد دعوت بعمل آمد. تا برای حفظ سلامت دندان‌های دختران گلمان وارنیش انجام شود. که این عمل بر اساس رضایت اولیا و به صورت رایگان برای آنها انجام شد.

گزارش تصویری