اولین جلسه شورای دانش‌آموزی

اولین جلسه شورای دانش‌آموزی با حضور اعضاء انتخاب شده تشکیل گردد.

در این جلسه پس از قرائت قرآن کریم، دانش‌آموزان انتخاب شده سوگندنامه خود را قرائت کردند و به هر کدام از این عزیزان بازوبندهای شورا اهدا شد. سپس هر کدام از اعضاء مسئولیتی را به‌عهده گرفتند که بنا به سمت‌هایشان کارت و حکم انتصاب شورا به آنها تقدیم شد. در خاتمه با پذیرایی جلسه را به پایان رساندیم.

گزارش تصویری