تاریخچه اماکن

به منظور آشنایی دانش‌آموزان با اماکن و شعایر اسلامی، بردهایی با این مضمون برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شد. قرار بر این شد که تمام یادداشت‌های دانش‌آموزان جمع‌آوری شود و در پایان آخرین مهلت به بهترین اثر هدیه‌ای به رسم یادبود اهدا گردد.

گزارش تصویری