دومین جلسه آموزش خانواده

در این جلسه که با موضوع شیوه‌های فرزندپروری خردمندانه و اصلاح مشکلات رفتاری کودکان در روز یکشنبه 98/9/3 برای پایه‌های پیش‌دبستان تا پنجم تشکیل شد، خانم الهام دهقی در مورد روش‌های ارتباط مؤثر والدین با فرزندان صحبت کردند و مهارت توجه کردن فعال و همچنین روش‌های صحیح پاداش دادن به کودکان و روش‌های نادیده گرفتن و خاموش کردن رفتارهای غلط، به‌صورت کاربردی و علمی مورد بررسی قرار گرفت و تکنیک‌های علمی ارائه گردید.

در پایان جلسه، پرسش‌های والدین به‌صورت تخصصی پاسخ داده شد.

گزارش تصویری