مسابقه حفظ حدیث

به منظور آشنایی دانش‌آموزان با احادیث و شعایر اسلامی بردی به این منظور ارایه گردیده و به خاطر تشویق دانش‌آموزان هم هدایایی در نظر گرفته شده است که در پایان مسابقه به نفرات برگزیده اهداء می‌گردد.

گزارش تصویری