دومین جلسه شورای دانش‌آموزی

دومین جلسه اعضای شورای دانش‌آموزی با حضور مدیریت محترم سرکار خانم کوت‌زری برگزار شد. در این جلسه نظرات و پیشنهادات و مشکلات دانش‌آموزان بررسی شد و قرار شد مسائلی که در جلسه مطرح شده، پیگیری شود.

گزارش تصویری