تفسیر و قرائت توسل

به منظور آشنایی دانش‌آموزان با اهل بیت و توسل و راز و نیاز با ایشان تفسیر و قرائت دعای توسل سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌گردد.

گزارش تصویری