سرود همگانی

به منظور آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم آموزش سرود و تئاتر دوره‌های آموزشی در کلاس‌های درسی و حیاط برای آنها درنظر گرفته شده که برای شرکت در مسابقات منطقه آماده شوند.

گزارش تصویری