برگزاری جشن به مناسبت روز روستا و عشایر

به مناسبت روز روستا و عشایر جشنی در مدرسه برپا شد.

در این جشن دانش‌آموزان با پوشش لباس‌های محلی و گویش‌های مختلف به اهمیت و نقش روستاییان و عشایر پرداختند.

سپس مقاله‌های خود را در مورد اهمیت روستاییان و تولید محصولات کشاورزی و دامپروری برای دوستانشان قرائت کردند.

در پایان دانش‌آموزان با لباس‌های محلی و آداب و سنت روستاییان و عشایر آشنا شدند.

 

گزارش تصویری