برگزاری سومین مجمع قرآنی دانش‌آموزان

سومین مجمع قرآنی با حضور دانش‌آموزان و انجام مسابقه قرآنی برگزار شد.

گزارش تصویری