سومین جلسه شورای دانش‌آموزی

سومین جلسه شورای دانش‌آموزی با حضور اعضا شورا برگزار گردید. عزیزانمان در مورد مشکلات و دغدغه‌های فکری خود و دوستانشان صحبت نمودند. سپس از طرف مسئولین مدرسه هم مشکلات آنها یادداشت و قول پیگیری داده شد.

گزارش تصویری