اهدای کارت مزین به عکس سردار سلیمانی

برای شرکت دانش‌آموزان در مسابقات قرآنی منطقه 4، کارت‌هایی اهدای شد که مزین به عکس سردار سلیمانی و رهبری بود، تا دانش‌آموزان عزیزمان ایستادگی و مقاومت را از این سردار بزرگ بیاموزند.

گزارش تصویری