ضدعفونی مدرسه

فضای کل مدرسه و پیش‌دبستانی با نظارت دقیق مدیریت محترم دبستان سرکار خانم کوت‌زری به‌طور کامل ضدعفونی شد.

فضای کل مدرسه و پیش‌دبستانی با نظارت دقیق مدیریت محترم دبستان سرکار خانم کوت‌زری به‌طور کامل ضدعفونی شد.