گردهمایی اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

در این جلسه ابتدا قرائت قرآن توسط یکی از فرزندانمان با پوشش جشن تکلیف سال قبل انجام گرفت و بعد از آن سرود جمهوری اسلامی ایران پخش شد. سپس دکلمه‌ای در رابطه با فضایل حسینی به زبان انگلیسی و فارسی خوانده شد.

سپس از دانش‌آموزانی که در جشنواره دانشگاه امیرکبیر در رشته ساخت سطل هوشمند شرکت کرده و حایز کسب رتبه شده بودند با اهدای هدایی تقدیر شد. بعد دانش‌آموز عزیزمان رونیکا پذیره حافظ‌خوانی کردند.

در پایان از اعضای انجمن اولیا و مربیان سال قبل تقدیر و تشکر به عمل آمد و به رسم یادبود هدایی به آنها اهدا شد و اعضاء انجمن جدید انتخاب شدند.