معاینه قلب، ریه دانش‌آموزان

معاینه ریه، قلب و گوش دانش‌آموزان توسط سرکارخانم دکتر ماندگار اولیای گرامی دانش‌آموز مهرآفرین حسنی

باتشکر فراوان از زحمات سرکار خانم دکتر ماندگار

گزارش تصویری