جلسه شورای آموزگاران

برگزاری جلسه شورای آموزگاران

موضوع:

۱- صحبت‌های مدیریت محترم

۲- طراحی بازی در دروس ریاضیات، علوم و... توسط کارشناس و بازرس مقطع ابتدایی سرکارخانم رحیمی

۳- تدریس پیشنهادی سرکارخانم عتیقه‌چی

گزارش تصویری