کسب رتبه‌های برتر در مسابقات فرهنگی و هنری آفرینش‌های ادبی

کسب رتبه‌های برتر

در مسابقات فرهنگی و هنری آفرینش‌های ادبی

در سطح منطقه 4

رتبه اول:
          خانم درین فخاری (پایه پنجم) در رشته شعرخوانی
 

رتبه دوم:
          خانم مانیا زینالی (پایه پنجم) در رشته داستان‌نویسی
 

 

این افتخار بزرگ را به دختران عزیزمان و خانواده آنها و همکاران محترم شایستگان تبریک عرض می‌نماییم.

                                                                             با آرزوی توفیق روز افزون برای دختران عزیزمان